تعرفه خدمات

تعرفه خدمات طراحی وب سایت در یوتا

پلن پزشکی

12000000 تومان
 • پشتیبانی یک ساله
 • ثبت دامنه رایگان رایگان
 • هاستینگ یک ساله رایگان

پلن فروشگاهی

12000000 تومان
 • پشتیبانی یک ساله
 • ثبت دامنه رایگان رایگان
 • هاستینگ یک ساله رایگان

پلن شرکتی

12000000 تومان
 • پشتیبانی یک ساله
 • ثبت دامنه رایگان رایگان
 • هاستینگ یک ساله رایگان

پلن اختصاصی

12000000 تومان
 • پشتیبانی یک ساله
 • ثبت دامنه رایگان رایگان
 • هاستینگ یک ساله رایگان