7 نکته کلیدی در طراحی اپلیکیشن موبایل کاربر پسند یا user-friendly

خوانایی متن در اپلیکیشن موبایل

7 نکته کلیدی در طراحی اپلیکیشن موبایل کاربرپسند یا user-friendly:     از سه دهه پیش تلفن های همراه به زندگی مردم ورود پیدا کرده اند. به عبارتی دیگر از سه دهه پیش صنعت موبایل در حال پیشرفت بوده و حرکت رو به جلو دارد؛ به گونه ای که مشاهده می کنیم موبایل های سنگین […]