سئو محلی یا Local SEO- تکنیک های اساسی در سئو محلی: برای موفقیت در local seo محتوای منحصر به فردی باید تولید کرد و وب سایت در سایت های دایرکتیو محلی معتبر باشد.